گلخانه هیدروپونیک آرنیوس

گلخانه هیدروپونیک آرنیوس

مرکز فروش تجهیزات و لوازم گلخانه و کشاورزی

051-42233342

مزیت ها و فایده کاربرد هیدروپونیک علوفه

تاریخ انتشار : 2018/03/03

گروه مهندسی گلخانه هوشمند آرنیوس یکی از مراکز تخصصی در زمینه هیدروپونیک گلخانه است و تاکنون توانسته تحقیقات و بررسی ها و نوآوری های بسیار زیادی را در این حوزه به ثبت برساند، در ادامه برخی از مزیت هایی که برای هیدروپونیک علوفه نام برد را به شرح زیر توضیح می دهیم:

 

1ـ صرفه جویی در مصرف آب

با استفاده از دستگاه هیدروپونیک می توانیم در مصرف آب در حدود 95 درصد صرفه جویی کنیم و در کشور ایران که با مشکل کم آبی مواجه است بسیار صرفه جویی در مصرف آب بسیار ضروری است و این امر مفید و قابل توجیه می باشد.

 

2ـ صرفه جویی در زمین زراعی

دستگاه هیدروپونیک می تواند حدودا 97درصد در ذخیره کردن منابع خاکی ما نقش داشته باشد, البته شاید بگویید در کشوری مثل ایران که بسیار مسطح است و زمین زیاد دارید صرفه جویی در زمین زراعی کاری بیهوذه ایست. اما باید در نظر گرفت که وقی ما مشکل کم آبی داریم و برای تولید علوفه آب کافی موجود نیست بسیاری از زمین ها غیر قابل کشت هستند.

 

3ـ صرفه جویی در برق و وقت

معمولا در زمین های کشاورزی دو بار در سال محصول داریم و دو دوره از سال علوفه در اختیار ما برای پرورش دام نیست و باید زمانی که علوفه کشت نمی شود صبر کنیم و به این ترتیب ما در زمان انتظار نمی توانیم به پرورش دام بپردازیم در نهایت ضرر متحمل می شویم اما با استفاده از دستگاه هیدروپونیک تمام فصول را می توانیم علوفه سریبز برای دام هایمان پرورش دهیم.و بنابراین به سود دهی بالایی می رسیم. دستگاه هیدروپونیک تولید علوفه کاهش 75 درصدی در زمان تولید را دارد.

 

4ـ تولید محصول ارگانیک

امروزه به دلیل استفاده بیش از حد از کود های شیمیایی سرطان در کشور شیوع پیدا کرده است و محصولات ارگانیک با اهمیت شده است.ما با استفاده از دستگاه تولید علوفه هیدروپونیک می توانیم هلوفه ی ارگانیک و تازه پرورش دهیم و از این طریق دام های سالمی را وارد بازار می کنیم این امر می تواند بسیار پر اهمیت باشد.

 

5ـ تاثیر بسیاز زیاد در اتلاف بذر

با استفاده از دستگاه هیدروپونیک می توانیم تلفات بذر بسیار پایینی را داشته باشیم زیرا این دستگاه کمتر به بذر آسیب وارد می کندکه در مقایسه با تلفات بذر در زمین های زراعی و کشت های معمولی بسیار ناچیز است.