گلخانه هیدروپونیک آرنیوس

گلخانه هیدروپونیک آرنیوس

مرکز فروش تجهیزات و لوازم گلخانه و کشاورزی

051-42233342

مزیت های احداث گلخانه هاي هيدروپونيک

تاریخ انتشار : 2017/05/20

مزیت های احداث گلخانه هاي هيدروپونيک: گلخانه های هيدروپونيک دارای مزایای بسیار زیادی هستند و ویژگی های بارز این نوع گلخانه ها باعث شده که نسبت به سایر گلخانه ها از استقبال بیشتری برخوردار باشند و با رشد روز افزون این نوع گلخانه ها مواجه هستیم. در ادامه جهت آشنایی بیشتر با این نوع گلخانه های هوشمند برخی از ویژگی ها و مزیت های آن ها را شرح می دهیم.

الف) كاهش مصرف آب
یکی از مزیت های بارز که در گلخانه های هيدروپونيک مشاهده می شود کاهش میزان مصرف آب است به طوری که میزان مصرف آب در این گلخانه ها به طور متوسط یک پنجم میزان مصرف آب در گلخانه های سنتی است. از همین رو این نوع گلخانه ها برای مناطقی که دچار کم آبی هستند می تواند بسیار پر کاربرد و مفید باشد.

ب) عدم نياز به خاك حاصلخيز
بستر تحت کشت در گلخانه های هیدروپونیک متشکل از موادی به غیر از خاک است و مواد مورد نیاز جهت رشد و نموی گیاه از طریق آب وارد بستر شده و مورد استفاده گیاه قرار می گیرد در نتیجه زمین و خاک گلخانه تاثیر و نقشی در عملکرد و رشد و نمو گیاه ندارد.

 ج) كاهش شديد آفات و بيماريها
اصلی ترین منشاء آفت ها و بیماری ها در حوزه ی کشاورزی خاک است و از آنجایی که کشت هيدروپونيک یک کشت بدون خاک است لذا هیچ گونه آفت و بیماری ای گیاهان را تحت تاثیر قرار نمی دهد و بدین ترتیب هزینه های ناشی از ضرورت به کاربردن مراقبت های کشاورزی و همچنین استفاده از سموم و … کاملا کاهش می یابد.

البته ذکر این نکته لازم است که برخی بیماری ها ممکن است از طریق کارگران شاغل در گلخانه و پرندگان و حشرات به گیاهان منتقل شود که برای این منظور باید با اعمال کنترل های مناسب، امکان انتقال این گونه بیماری ها رو به حداقل رسانید.

د) عملكرد بالا
یکی از مشخصه های ویژه برای گلخانه های برخوردار از سیستم هيدروپونيک عملکرد آن ها در هکتار بسیار بالا است. که عواملی از قبیل کنترل پذیر بودن سیستم تغذیه گیاهان، عدم وجود آفات و امراض نباتی، کنترل پذیر بودن شرایط محیطی به صورت کاملا دقیق باعث افزایش عملکرد این گلخانه ها در هکتار های بالا شده به گونه ای که در حالت متوسط عملکرد این نوع گلخانه  ها تا پنج برابر گلخانه های خاکی است.

ر) كيفيت بالاي محصولات توليدي
کیفیت محصولات تولیدی در روش کشت هيدروپونيک از درجه بالایی برخوردار است و عواملی از قبیل کنترل تغذیه گیاه ، کنترل شرایط محیطی گلخانه و … باعث افزایش قابل توجه کیفیت محصولات تولید شده است و از نظر شکل، ظاهر و کیفیت محصولات تولید شده در کشت هيدروپونيک در قیاس با کشت های گلخانه ای از درجه کیفیت بالاتری برخوردار است.